Via Mezinda® bieden wij u trillingsondersteunende buisjes. Alles in ons bestaan heeft zijn eigen trillingsfrequentie. Zo heeft dus ook het lichaam de lichaams-eigen trillingsfrequentie. Een gezond lichaam en een gezond aura (eigen energieveld) heeft een eigen trilling en beweging die goed is afgestemd en zuiver trilt in de eigen frequentie.

Bij een blokkade is deze frequentie verstoord. Je voelt je dan niet lekker in je vel zitten, je bent gestrest en kan zelfs lichamelijke klachten ontwikkelen.
Door de trilling van de trillingsondersteunende buisjes zal het lichaam en de aura mee trillen met de trillingsfrequentie van het buisje en zo in de cadans komen van deze frequentie. Hiermee kan het lichaam en de aura zich herstellen. De trilling van de trillingsondersteunende buisjes zorgt er dus voor dat het lichaam en de aura de lichaams-eigen trillingsfrequentie weer hervinden.


 

De buisjes:
1Schild11Ontvangen21      Paars31Ruimte
2Save12Geven22Ruggengraat    32Wandel
3Geloof13Zonnewarmte23Zakelijk33Levensstijl
4Geduld14Zwijgen24Beheersing34Bekend
5Geluk15Rust25Opstaan  
6Vrede16Cocon26Bal  
7Potentie17Innerlijk27Evenwicht  
8Koffie18Op pad28Sneeuwstorm  
9Sterven19Kraakbeen29Sparren  
10Spier20Leef30Eeuwig  

De uitleg van de functie van alle buisjes staat hieronder, blader naar beneden of klik op één van de buisjes om de uitleg te lezen.

De buisjes kunt u via het contactformulier bestellen.

 


Buisje 1

Schild

Functie:De trilling van Schild behoedt de drager voor het binnendringen (in het eigen energiesysteem) van niet-eigen energie. Schild zorgt er tevens voor dat de eigen energie volledig geaard is en blijft. Schild zorgt er ook voor dat je ‘zielenenergie’ volledig bij deze incarnatie betrokken blijft.
Voor:Iedereen die overdag bewust of onbewust last heeft van de negatieve energie van anderen of deze overneemt.
Symptonen:Bij moeilijk te verklaren stemmingswisselingen en/of gedrag, tevens bij het gevoel dat je lijkt te “zweven”; in verschillende opzichten niet goed geaard zijn.

 

 


Buisje 2

Save

Functie:De trilling van Save behoed de drager voor weggeven van energie ten koste van het eigen systeem. Tevens is Save aangevuld met een specifieke trilling van ijzer om lichaamseigen processen te ondersteunen.
Voor:Een ieder die bewust of onbewust eigen energie aan anderen geeft. Alhoewel dit nobel lijkt omdat deze het ongetwijfeld goed kunnen gebruiken kan dit op deze wijze ten koste gaan van het eigen systeem.
Symptonen:Bij moeilijk te verklaren vermoeidheid die regelmatig terugkeert of voortdurend aanwezig is.

 

 


Buisje 3

Geloof

Functie:Geloof heeft een trilling die het geloof in eigen kunnen versterkt; die de drager ‘tot doen’ laat komen.
Voor:Mensen die het lastig vinden om geloof te hebben in ‘eigen kunnen’. Die een tekort hebben aan het gevoel van ‘niet praten maar doen’. Geloof helpt de twijfels te relativeren en gewoon aan te gaan pakken en tot daden te komen.
Symptonen:Bij ‘eeuwige’ twijfels met betrekking tot de eigen capaciteiten / zelfbeeld.

 

 


Buisje 4

Geduld

Functie:Geduld heeft een trilling die de drager helpt om niet verstrikt te raken in zijn of haar eigen daadkracht.
Voor:Personen die moeite hebben het juiste moment te voelen waarop activiteiten van zichzelf of van anderen plaats ‘moeten’ vinden. Zij lopen zichzelf hierbij regelmatig voorbij wat niet alleen leidt tot onvrede bij zichzelf maar ook bij de personen in hun omgeving.
Symptonen:Wanneer ongeduld leidt tot minder levensvreugde (bij zichzelf of de omgeving).

 

 


Buisje 5

Geluk

Functie:Geluk heeft een trilling die de drager helpt bij het genieten van ‘dit moment’.
Voor:Personen die door alle zorgen en problemen in hun omgeving het lastig vinden om te genieten van alle mooie dingen die er ook zijn. Die het moeilijk vinden om de rust te vinden om te kunnen genieten van de ‘gewone’ alledaagse dingen in het leven zoals mooie wolken in de lucht, fluitende vogels in een boom, spelende kinderen op straat enz.
Symptonen:Wanneer de niet-harmonieuze omgeving of de innerlijke onrust het kunnen genieten van het ‘nu’ in de weg staat.

 

 


Buisje 6

Vrede

Functie:De trilling van Vrede geeft de drager innerlijke rust.
Voor:Personen die zich vaak ontevreden voelen over zichzelf, over hun eigen lichaam of hun eigen prestatie. Ook voor personen die het lastig vinden om de situatie waarin ze verkeren te accepteren. Waarbij je, in figuurlijke zin, voortdurend tegen de stroom in aan het zwemmen bent in plaats van je gewoon met de stroom mee te laten nemen en vol nieuwsgierigheid uit te kijken naar wat het leven je komt brengen.
Symptonen:Gebrek aan innerlijke rust door onvrede.

 

 


Buisje 7

Potentie

Functie:Potentie heeft een trilling die het gemakkelijker maakt om de eigen mogelijkheden op zowel lichamelijk als geestelijk vlak tot bloei te laten komen.
Voor:Personen die weten dat ze ‘zoekende’ zijn maar het lastig vinden om datgene wat ze in potentie in huis hebben een plaats te geven en tot ontwikkeling te laten komen. Potentie kan de spreekwoordelijke richtingsaanwijzer worden op het schemerige paadje.
Symptonen:Bij onderontwikkelde gaven.

 

 


Buisje 8

Koffie

Functie:De trilling van Koffie is een steuntje in de rug bij het achterlaten van een lichamelijke of geestelijke dip.
Voor:Personen die even de energie missen om verder te komen. Zoals een gewoon kopje koffie je scherper en energieker kan maken, kan de trilling van dit buisje je op zowel lichamelijk als op geestelijk vlak alerter maken om zodoende verder te kunnen komen.
Symptonen:In gevallen waarbij je wel de richting weet waarheen je moet gaan maar de energie er even voor mist.
Voorschrift:slechts korte perioden bij je dragen (niet voor het slapen gaan) – kan vochtafdrijvend werken

 

 


Buisje 9

Sterven

Functie:De trilling van Sterven helpt de drager om bepaalde dingen of situaties los te laten.
Voor:Een ieder die het lastig vindt om de waarde van het ‘loslaten’ in te zien. Loslaten is een beetje sterven. Echter, door iets te laten sterven creeer je de ruimte om iets nieuw geboren te laten worden. Door niet los te laten doe je een ander of jezelf dus te kort (ook al voelt dat op korte termijn eerder als ‘in de steek laten’ ).
Symptonen:In gevallen waar het niet ‘los laten’ ten koste gaat van het eigen welzijn of dat van je omgeving.

 

 


Buisje 10

Spier

Functie:De trilling van Spier helpt de drager om tot ontspanning te komen na ‘verkramping’.
Voor:Personen die na een lange periode van ‘inspanning’ in een bepaalde situatie verkrampt zijn geraakt en moeilijk tot ontspanning kunnen komen. Deze ontspanning is nodig om een ‘nieuwe wending’ te kunnen maken.
Symptonen:In gevallen waar men verkrampt vasthoudt aan een situatie of persoon.

 

 


Buisje 11
Ontvangen
Functie:De trilling van Ontvangen helpt de drager om de kunst van het ontvangen te verstaan; je open te stellen voor de feedback van anderen. De ander als spiegel willen en kunnen ervaren. Alle vormen van kritiek, die zowel “positief als negatief” kan worden ervaren, durven zien als “zinvolle bijdrage” en deze werkelijk ontvangen
Voor:Een ieder die het moeilijk vindt om in de “spiegel” te kijken en daardoor de bijdrage van haar of zijn omgeving in de persoonlijke groei mis loopt.
Symptonen:Bij defensief gedrag en het “stilstaan” in groei.

 

 


Buisje 12
Geven
Functie:De trilling van Geven helpt de drager om te kunnen geven zonder terug te verwachten zodat het gevoel van tevredenheid om het ‘geven’ leidend wordt. Tevens wil het de drager helpen om het te geven “cadeau” niet af te wegen uit angst om afgewezen te worden.
Voor:Een ieder die het moeilijk vindt om vanuit een “neutrale staat van zijn” aan anderen te geven. Wanneer angst voor afwijzing of teleurstelling weerhoud te geven.
Symptonen:Bij het niet meer durven en kunnen geven door angst voor teleurstelling.

 

 


Buisje 13
Zonnewarmte
Functie:De trilling van Zonnewarmte wil de drager helpen de warmte van zichzelf en anderen werkelijk diep binnen te laten komen: daar waar het “in en in” koud geworden is. Het durven warmen aan eigenliefde en liefde van anderen vraagt dat de drager zich “bloot durft te geven” en zich echt laat aanraken door deze warmte.
Voor:Een ieder die door het “afsluiten” van het hart inmiddels “koud” is geworden van binnen. Voor diegene die het werkelijke contact met zichzelf of anderen zijn verloren.
Symptonen:Bij een sterk gevoel verlaten te zijn, eenzaam te zijn door het missen van “contact”. Daar waar het “hart” plaatsgemaakt heeft voor het “hoofd”.

 

 

Buisje 14Zwijgen
Functie:De trilling van Zwijgen helpt de drager om in alle rust “inbreng” na te laten.
Voor:Een ieder die het lastig vindt om de eigen mening voor zich te houden. Wanneer de drang niet bedwongen kan worden om te zwijgen; waardoor de ander niet geholpen wordt bij zijn of haar proces maar uitsluitend de kant van de drager “opgeduwd” wordt.
Symptonen:In geval er geen duidelijk beeld is van de impact die de “ongecontroleerde” inbreng heeft.

 

 

Buisje 15Rust
Functie:Rust wil de drager bij het slapen gaan ondersteunen zodat het dagelijks bestaan rustig en vol vertrouwen los gelaten kan worden. Zo kan er tijdens de slaap in alle rust “bijgetankt” worden.
Voor:Rust is bedoeld voor diegene die lastig de slaap vatten omdat alle dagelijkse beslommeringen blijven “malen”.
Symptonen:In geval het in slaap vallen niet lukt door innerlijke onrust.
Voorschrift:Uitsluitend ’s nachts bij je dragen.

 

 

Buisje 16Cocon
Functie:Cocon helpt de drager om tijdens de slaap te “filteren”. De positieve energie die nodig is om bij te tanken kan worden ‘opgenomen’ en de negatieve energie wordt ‘uitgefilterd’.
Voor:Diegene die “angstig” zijn tijdens de slaap of bij het wakker worden of die door die bewuste of onbewuste angst niet goed durven te gaan slapen.
Symptonen:Wanneer de drager ‘onrustig’ slaapt en last heeft van negativiteit en/of bij het ontwaken heel moe is.
Voorschrift:Uitsluitend ’s nachts bij je dragen.

 

 

Buisje 17Innerlijk
Functie:Innerlijk geeft de drager kracht om op bewust en onbewust niveau verantwoordelijkheid te houden en/of  te nemen voor het eigen leven; grip houden en/of  te krijgen.
Voor:Personen die het gevoel hebben dat het ze ‘ontbreekt aan kracht’ om het innerlijk gevecht om de macht, controle hebben  of afhankelijk voelen, over het eigen leven aan te gaan.
Symptonen:Bij een moedeloos gevoel om er überhaupt aan te beginnen grip te krijgen op je eigen leven omdat het een “eeuwig” terugkerend proces lijkt.

 

 

Buisje 18Op pad
Functie:Op Pad helpt de drager beter te voelen dat hoe eenzaam de weg ook lijkt, je loopt hem nooit alleen.
Voor:Personen die zich erg alleen of eenzaam voelen en daardoor het gevoel hebben er echt alleen voor te staan en niet meer in staat zijn te voelen dat ze omringd worden door ondersteunende energie.
Symptonen:Gebrek aan levenslust, neerslachtig, depressief, het Levenspad kwijt zijn.

 

 

Buisje 19Kraakbeen
Functie:Kraakbeen geeft ondersteuning aan het met soepelheid openstaan naar ons innerlijke zelf, onze ware aard.  Niet meer leven aan “de oppervlakte”, je soepel openstellen voor alle delen van jezelf. Het geeft ook ondersteuning om zonder vrees te vertrouwen op je lichaam, blokkeer je eigen bewegingen niet! Het wil je niet laten vergeten werkelijk te Leven zonder stress.
Voor:Personen die zich letterlijk en figuurlijk in beweging beperken, die het contact tussen lichaam en bewustzijn verliezen en zich niet goed kunnen openstellen voor zichzelf.Ook voor personen die slecht  grenzen kunnen stellen en ‘nee’-zeggen als probleem ervaren.
Symptonen:Problemen met ‘flexibiliteit’ zowel mentaal, emotioneel als fysiek (fybromyalgie). De ontspannen beweeglijkheid, zonder forceren niet zo goed meer kennen.

 

 

Buisje 20Leef
Functie:De trilling van Leef wil je helpen om te leven zoals jij dit gepland hebt. Zoals je het eigenlijk diep van binnen voelt. Echter er is iets wat je blokkeert om het ten uitvoer te brengen. Een innerlijke blokkade al dan niet vastgezet door invloeden van buitenaf. Het ontbreekt je aan lef, moed of energie om het aan te gaan of door de sociale context waarin je verkeert lijkt het ongepast deze stappen te zetten.
Voor:Personen die het niet lukt om te doen wat ze voelen wat ze zouden moeten doen. Dus voor personen die mentale processen verheffen boven het “hart”.
Symptonen:Moe; gebrek aan levenslust; depressief; uitzichtloos gevoel. Personen die een geprogrammeerd leven leiden.

 

 

Buisje 21Paars
Functie:Paars helpt je te mogen en durven vertrouwen op je innerlijke gevoel.
Voor:Personen die angstig zijn om de gevoelens waar ze geen controle over hebben toe te laten, te beoordelen en eventueel te volgen. In geval het lastig is om in te zien dat deze gevoelens ingegeven worden door Iets wat groter is dan wijzelf. Iets wat over onmetelijk veel meer wijsheid en inzicht beschikt dan wij ons voor kunnen stellen.
Symptonen:Vluchtgedrag, bang voor controleverlies. Altijd zoeken naar mentale oplossingen. Het innerlijke gevoel, de intuïtie, niet durven onderkennen.

 

 

Buisje 22Ruggengraat
Functie:Ruggengraat kan ondersteunend werken bij een onvoldoende werking of overreactie van het immuunsysteem bij bijvoorbeeld virusinfecties . Indien je niet in staat ben je eigen tekortkomingen te zien en te integreren zodat je je eigen veiligheid kan voelen.
Voor:Personen die een emotionele onbalans hebben door een onveilig gevoel in het “aardse bestaan”. Als men de daadkracht mist om zich goed en veilig in dit leven en in het eigen fysieke lichaam te voelen maar eigenlijk liever in een andere dimensie verblijft.
Symptonen:Moeite met opstaan. Boos zijn op jezelf vanwege je angsten en tekortkomingen. Verstoord immuunsysteem.

 

 

Buisje 23Zakelijk
Functie:Maakt het mogelijkheid om te voelen wie je nu werkelijk bent.
Voor:Voor personen die zo in beslaggenomen zijn door hun rol dat ze niet meer weten wie ze zelf ten diepste zijn. Het masker vanwaar uit de wereld tegemoet getreden wordt is zo eigen gemaakt dat het lastig is om te weten en te voelen dat daar een andere persoonlijkheid achter schuilgaat. Een persoonlijkheid die “eigen” is en er zijn mag. Ondanks alles wat  je jezelf oplegt en de buitenwereld lijkt te willen.
Symptonen:Depressiviteit; Stress; Burn-out; Gevoel niet tot je recht te komen; Je bestemming niet kunnen vinden/voelen.

 

 

Buisje 24Beheersing
Functie:Het mogelijk maken om de drang om alles te wllen beheersen los te laten. Beheersen wil je helpen het ‘gordijn’ weer te openen zodat je kunt voelen wat je diepste emoties zijn. Je kunt weer in contact komen met de eigen realiteit van het nu.
Voor:Voor personen die de omgeving niet laten zien welke emoties er spelen zodat de omgeving niet merkt wat er met jou gebeurd. Je sluit als het ware het ‘gordijn’ om niet te hoeven zien ‘wat er is’. Hierdoor ontneemt je jouw omgeving de kans om op een betere wijze met jou om te gaan.
Symptonen:Oppervlakkig, afstandelijk, zelden in de ik-vorm spreken.

 

 

Buisje 25Opstaan
Functie:Opstaan helpt je om je zelf te durven laten zien; je te laten gelden en je niet aan de kant te laten duwend oor anderen of je eigen angsten.
Voor:Situaties waarin lichaamsbeleving en bewustzijnsenergieën uit evenwicht zijn; waar lichaam en geest niet meer in balans zijn. Beide moeten niet genegeerd worden maar tot een onlosmakelijke eenheid gevormd worden.
Symptonen:Bij geestelijke en/ of lichamelijke chaos. Bij eigen ingesteld verbod op “echt leven”. Bij prostaat problemen, hormonale problemen waaronder overgangsklachten.

 

 

Buisje 26Bal
Functie:Bal geeft je kracht, moed en energie om je eigen koers te bepalen in situaties waarin het lijkt dat voornamelijk anderen iets van je willen. Bal zorgt ervoor dat je jezelf niet meer zo afvlakt (rond) maakt maar ruggengraat toont en je eigen kant op gaat.
Voor:Situaties waarin je jezelf een voetbal voelt. Iedereen trapt je een andere kant op. Je raakt totaal gedesoriënteerd en krijgt meoite met het bepalen van de eigen koers. Bij een eigenwaarde die zo laag is dat je niet tot daden kunt komen of niet alle aspecten van jezelf durft laten te zien.
Symptonen:Lusteloos, moe, gedesoriënteerd, verward, slachtoffergevoel.

 

 

Buisje 27Evenwicht
Functie:geeft een stabiliserend effect, zowel lichamelijk als geestelijk.
Voor:Bij invloeden van buiten die je in fuguurlijke zin aan het wankelen brengen (uit je evenwicht halen) of door eigen reacties hierop je letterlijk evenwichtsproblemen bezorgen. Door het opzoeken van uitersten als reactie op alle prikkels van buiten ontstaat er letterlijk of figuurlijk een onbalans.
Symptonen:Evenwichtsproblemen (o.a. ziekte van Ménière) en persoonlijkheidsstoornissen. Bij onvoorspelbaar (en vaak heftig) gedrag.

 

 

Buisje 28Sneeuwstorm
Functie:Geeft ondersteuning bij het realistisch kunnen kijken naar de situatie waarin je verkeert.
Voor:Personen die het zicht op de realiteit hebben verloren en de waarheid niet meer kunnen zien. Het zicht is je, zoals in een sneeuwstorm, ontnomen. Je voelt je gedesoriënteerd. Het enige wat nog geregistreerd wordt, is een intense kou. Zowel lichamelijk als emotioneel laat je jezelf in de kou staan. Pas na acceptatie van de huidige situatie en na opruiming van de onwaarheden(sneeuwschuiven) kan er een innerlijk rust ontstaan  waardoor het levenspad weer zichtbaar wordt.
Symptonen:Verward,desoriëntatie, star. Bij het frequent koud hebben.

 

 

Buisje 29Sparren
Functie:Zorgt voor een betere balans bij de informatie-uitwisseling met je omgeving.
Voor:Situaties waarin het lastig is om de balans te kunnen vinden in je enerzijds kwetsbaar en ontvankelijk opstellen voor informatie van buiten en anderzijds je voldoende schrap kunnen zetten om je eigen identiteit niet onder te laten sneeuwen. In situaties waarin starheid en verbitterdheid plaats dienen te maken voor ruimte.
Symptonen:Het niet aan durven gaan van discussies. Je bestemming niet kunnen vinden. Slachtofferrol.

 

 

Buisje 30Eeuwig
Functie:Betere acceptatie van de omstandigheden.
Voor:Situaties waarin discussies met betrekking tot je levenspad je ervan weerhouden om door te lopen. Waarin door gebrek aan acceptatie de energie om door te gaan verspild wordt. Indien niet meer helder is dat we deel uit maken van een groter geheel welke ons middels sturing helpt op onze weg.
Symptonen:(Levens-) moe. Hoofdpijn (kruinchakra).Onderontwikkeld spiritueel bewustzijn.

 

 

Buisje 31Ruimte
Functie:Ruimte creëren om je levenspad te kunnen bewandelen.
Voor:Personen die te weinig ruimte krijgen, voor zichzelf creëren of voor zichzelf toestaan. Door de “benauwdheid”die dit tot gevolg heeft niet meer tot ontplooiing kunnen komen. Door deze beperking opgescheept blijven zitten met belemmerende overtuigingen van jezelf of van je omgeving.
Symptonen:Benauwdheid. Introvert. Doelloosheid ervaren.

 

 

Buisje 32Wandel
Functie:Helpen je in beweging te krijgen; je te laten wandelen op je levenspad.
Voor:Personen die er niet in slagen in beweging te komen. Wanneer je wandelt op je levenspad doe je ervaringen op , leer je. Tempo maakt niet uit, zolang je maar beweegt. In ieder tempo leer je.
Symptonen:Depressief. Futloos. Lui. Bang voor wat je tegen kan komen.

 

 

Buisje 33Levensstijl
Functie:Zorgdragen voor een balans in de geestelijke en lichamelijke voeding.
Voor:Personen die geen heldere kijk hebben op hoe ze zichzelf voeden en wat de gevolgen hiervan zijn. Door het gedeeltelijk bewust maskeren / negeren van de feiten waant men zich in een andere balans. Door de onbalans in de voeding kan er een “vergiftiging” optreden. De onbalans in de geestelijke voeding kan leiden tot onjuiste gedachtegangen en overtuigingen. Levensstijl kan helpen om te ontdekken hoe je beter gevoed kan worden en de wil om juist te voeden stimuleren.
Symptonen:Lichamelijk: overgewicht, ondergewicht of slecht functionerend immuunsysteem. Geestelijk: Blijven hangen in “oude processen” en geen stappen voorwaarts kunnen maken.

 

 

Buisje 34Bekend
Functie:Ondersteuning bij een emotionele onbalans.
Voor:Situaties waarin het lastig is om te erkennen, bekennen of onderkennen dat er een emotionele onbalans is. Situaties waarbij het zinvol is om hulp te zoeken en hulp te aanvaarden. Zonder hulp van buiten lijkt het bijna onmogelijk om de onbalans te corrigeren. Je kunt het niet helemaal ALLEEN. Je moet je zwakke plek willen en durven onderkennen.
Symptonen:Depressief, futloos door ronddolen in eigen gedachtegangen, verbaal soms agressieve uitbarstingen.